Меню
Количка

Офис аксесоари

Cubos Ученическо табло ''Английска азбука'', 50 х 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012609
Учебното табло "Английската азбука" е двустранно ламинирано.Размер: 50 х 70 cm...
21,59 лв. 23,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Английска азбука'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012109
Ламинирано ученическо табло "Английската азбука". Предназначено за учебни заведения. Съдържа 26 букви. Размери: 70 х 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Атоми и молекули'', 100 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012604
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm.Атомите, молекулите и йоните са градивни частици на веществата. Атомът има ядро и обвивка. В ядрото има протони и неутрони, а в обвивката-електрони. Атомът като цяло е електронеутрален, защото броят на протоните в ядрото е равен на броя на електроните в обв..
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Безопасност на движението - основни пътни знаци'', без лайстни, двустранно - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155011472
Ламинирано ученическо табло без лайстни "Безопасност на движението - основни пътни знаци". Предназначено за учебни заведения - отличен помощник за обучение в часовете по БДП. Двустранно отпечатано.Размери: 70 х 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Бозайници'', 100 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012575
Ученическо табло ''Бозайници''. Подходящо е за часовете по биология.Размери: 100 х 70 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Времена в английския език'', 70 x 100 cm, двустранно - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012608
Двустранно ученическо табло ''Времена в английския език''.Размер: 100 x 70 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Глаголица'', 70 х 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012104
Ученическото табло съдържа символите на Глаголицата.Под всеки символ е изобразена съответната буква или съчетание от букви и звуци. Таблото е двустранно ламинирано, с лайсни и въженце.Размери: 70 x 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Декартова координатна система'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012580
Ламинирано учебно табло ''Декартова координатна система''.Размери: 70 x 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Дихателна система'', 100 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012571
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm.Илюстрира устройството на дихателната система...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Едносемеделни растения'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012176
Двойноламинирано табло.Размер: 100 x 70 cm.Съдържа информация за едносемеделните растения...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Електричен ток'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Cubos Ученическо табло ''Електрически вериги'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012330
Двойноламинирано табло.Размер: 100 x 70 cm.Съдържа информация за електрическите вериги...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Ендокринна система'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012347
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm.Илюстрира устройството на ендокринната система...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Женска полова система'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012565
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm.На таблото са показани: женска полова система, устроиство на матката и яйчник...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Звездното небе'', 100 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012606
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm.Таблото съдържа информация за: Северно и южно звездно небе и видовете галактики...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Земноводни'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012346
Ученическо табло ''Земноводни''. Подходящо е за часовете по биология.Размери: 70 х 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Изваждане'', ламинирано, 50 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012381
Ученическо табло от ламиниран картон "Изваждане". Предназначено за учебни заведения. Размери: 50 х 70 cm...
21,59 лв. 23,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Изопроцеси при идеален газ'', 100 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012398
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm.В учебното табло „Изопроцеси при идеален газ“ са представени изотермен процес, изохорен процес и изобарен процес. Дадени са формулите, описващи законите на Бойл-Мариот, на Шарл и на Гей-Люсак. Първия принцип на Термодинамиката е записан и за трите изопроцес..
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Квадратни уравнения и неравенства'', 70 x 100 cm, двустранно - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012584
Двустранно учебно табло ''Квадратни уравнения''. Подходящо е за часовете по математика.Размери: 70 x 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Кожа'', 100 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012574
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Костна система'', 100 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Cubos Ученическо табло ''Кръвоносна система'', 100 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012562
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm.Таблото съдържа информация за: устройството на сърцето, кръвообращение, състав на кръвта, строеж на стената на кръвоносните съдове, сърдечен цикъл...
39,59 лв. 43,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Логаритмични функции'', 70 x 100 cm, двустранно - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012585
Двустранно ламинирано учебно табло ''Логаритмични функции''. Подоходящо е за часовете по математика.Размери: 70 x 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Мейоза'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012576
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm.Какъв е механизма на образуването на половите клетки? Кои са етапите? Каква е разликата между сперматогенеза и овогенеза? Кога се извършва рекомбиниране на наследствения материал? Къде в процеса гаметогенеза се извършва мейоза? Кои са структурните особеност..
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Местоимения'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012552
Ученическото табло съдържа важна информация за местоимението, неговите видове и правописни правила. Таблото е двустранно ламинирано, с лайсни и въженце.Размери: 100 x 70 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Митотичен цикъл'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012577
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm.Деленето на клетките не означава само увеличаване на техния брой. Това е и механизъм, чрез който се предава и разпределя по равно наследствения материал. Носители на наследствената информация са хромозомите и тяхното поведение заема централно място в клетъч..
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Многостенни'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012581
Ученическо табло ''Многостени''. Съдържа формули за решаване на задачи.Размери: 70 x 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Моделиране с линейни уравнения Скорост'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012591
Ученическо табло ''Моделиране с линейни уравнения. Скорост''. Съдържа формули, свързани със задачи относно път, скорост и време.Размери: 70 x 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Моето тяло'', ламинирано, 50 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012379
Ученическо табло "Моето тяло". Предназначено за учебни заведения. Съдържа частите на човешкото тяло. Размери: 50 х 70 cm...
21,59 лв. 23,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Мъжка полова система'', 100 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012564
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm.Табло „МЪЖКА ПОЛОВА СИСТЕМА” представя органите, осигуряващи възпроизвеждането на мъжа. Разположението им в тазовата кухина и извън нея, устройството на мъжките полови жлези, мъжки полови клетки в различен стадий на развитие включва продукта. При предстравя..
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Неравенства'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012593
Двустранно учебно табло ''Неравенства''. Подходящо е за часовете по математика.Размери: 70 x 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Окислителни и редукционни свойства'', 100 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012348
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm.Окислително-редукционни процеси са химични процеси, които се извършват с промяна на степента на окисление на атоми и йони поради преход на електрони...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Око'', 100 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012572
Двойноламинирано табло.Размер: 70 x 100 cm.Човек възприема чрез зрението си 85 % от информацията за околната среда. На табло „ОКО” в детайли е представено устройството на окото...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Окръжност, кръг и многоъгълник'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012594
Ученическо табло ''Окръжност, многоъгълник''. Съдържа информация за изобразените фигури и техните формули. Размери: 70 x 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Оптика'', 70 x 100 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012345
Двойноламинирано табло. Размер: 70 x 100 cm...
43,19 лв. 47,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Основни геометрични фигури'', 50 x 70 cm - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012400
Ученическо табло от ламиниран картон с основните геометрични фигури. Предназначено за учебни заведения. Размери: 50 х 70 cm...
21,59 лв. 23,99 лв.
Cubos Ученическо табло ''Периодична система'', А3 - Офис аксесоари
-10 %
Brand: Cubos Арт. №: bm155012415
Двустранно ламинирано табло по Химия с Менделеевата таблица.Формат А3...
3,23 лв. 3,59 лв.
Показани са от 241 до 280 от 974 резултата (25 страници)